Mẩu Truyện Phật Giáo

Loại Trừ Ái Chấp

Đức Thế Tôn có nói trong Kinh A Hàm:

Ta lúc tóc còn đen nhánh, sức khoẻ còn rạt rào, vợ còn xinh đẹp, con vừa mới sinh, phụ hoàng gạt nước mắt đầm đìa năn nỉ ta ở lại để kế thừa Đế vị trông nom vương quốc Ca Tì La Vệ. Thế nhưng vì ta chán sợ cái già, cái bệnh, cái chết của ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh, cho đến hôm nay ta muốn tìm đến cái không già, không bệnh, không chết. Do vậy, ta gỡ tay người vợ thân yêu, lau nước mắt cho phụ hoàng, gỡ tay bám víu của con ta, một mình đi vào rừng sâu thăm thẳm trong sáu năm để tìm kiếm cái không già, bệnh, chết.

Nếu năng lực của Đức Thế Tôn khi còn trẻ không đủ hùng mạnh sẽ không gạt bỏ được nghiệp ái rất nặng. Với chúng ta cũng thế, khi trẻ, phải biết lợi dụng sinh lực tuổi trẻ để tu, để loại trừ được ái chấp.  Khi già, phải biết sống thuận hợp với nhịp vận hành đời sống tự nhiên của thân; có nghĩa là phải trầm lắng lại, yên ổn, bỏ bớt phiền não, ưu tư.  Bằng không, chúng ta sẽ không thành tựu cả pháp thiếu niên lẫn pháp tôn túc khi còn khoẻ mạnh. Rồi lại cứ loanh quanh trong vòng sinh tử.

Thích Phước Tịnh

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment