Mẩu Truyện Phật Giáo

Giới Thiệu GTMT

flash_header_banner2

Trang nhà www.gioitremaytu.org trân trọng kính chào quý Đại Chúng. Để trang nhà Giới Trẻ Mây Từ ngày thêm hoàn chỉnh, xin Đại Chúng hoan hỷ đóng góp ý kiến và thông báo cho chúng con biết những báo lỗi trên trang nhà. Chúng con sẽ cố gắng chỉnh sửa, để trang nhà phục vụ Đại Chúng ngày thêm hữu hiệu.

Mọi liên lạc xin email về lienlac@gioitremaytu.org hoặc gửi thư về địa chỉ dưới đây.
Kính chúc quý Đại Chúng thân tâm thường lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Giới Trẻ Mây Từ – Compassionate Cloud Association

 

Email: lienlac@gioitremaytu.org

Phone: (714) 277-6417 hoặc (714) 858-8704

Địa Chỉ (Mailing): 9353 Bolsa Ave. # i 13 Westminster CA 92683

Địa Chỉ (Sinh hoạt): 12292 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841

 

 

flash_header_banner10

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Quí Chư Tôn Đức,
Kính Thưa Quí Đạo Hữu gần xa,

Giới Trẻ Mây Từ là một nhóm Phật tử trẻ hiếu học ham tu, muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng pháp. Được thành lập vào tháng 12năm 2012, dưới sự dìu dắt của thầy cố vấn giáo hạnh là Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, Giới Trẻ Mây Từ làm việc không vì lợi, không vì danh, không dính vào các tổ chức chính trị, không hệ thuộc vào một trường phái tu, một tự viện hay tông môn pháp phái nào. Chỉ bằng niềm tin vào Tam Bảo, Giới Trẻ Mây Từ phát nguyện cống hiến phẩm chất lành thiện đẹp đẽ, chân thật của người phật tử thấm nhuần chánh pháp đến cho bao người đủ duyên tu học.

Về mặt pháp lý, Giới Trẻ Mây Từ là một tổ chức bất vụ lợi, làm việc thiện nguyện để phục vụ lợi ích cho tập thể, xã hội theo điều lệ 501(c) (3) của hiến pháp Hoa Kỳ. Tôn chỉ của nhóm là minh bạch, trong sáng, lấy từ bi, trí tuệ của Phật Pháp để làm cơ sở cho mọi hoạt động của mình.

Giới Trẻ Mây Từ xem trọng việc cùng nhau tu học trong khi phục vụ đạo pháp. Hành đạo cũng là để tu. Muốn hành đạo trong sáng thì phải không ngừng tu học. Khi giữ được ba nghiệp thân-khẩu-ý của mình luôn thanh tịnh, nhóm mới có đủ năng lượng để đem sự nhiệm mầu của Phật Pháp đến với đạo hữu gần xa. Nhóm đặc biệt quan tâm đến việc chia xẻ đạo pháp với các bạn trẻ cùng trang lứa, vì ý thức được rằng khi có tâm đạo, giới trẻ – trung niên sẽ tạo ảnh hưởng lớn, đóng góp tích cực đến đời sống tinh thần trong gia đình của chính mình cũng như ngoài xã hội.

Bên cạnh việc phổ biến các bài giảng kinh, thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đến với đại chúng, Giới Trẻ Mây Từ còn chú tâm đến công tác từ thiện. Những hoạt động nhân ái này vừa để giúp đỡ những người kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, vừa để nuôi dưỡng từ tâm của nhóm, vừa làm chất keo gắn kết nhiệt tâm của nhữngthành viên trẻ lại với nhau, cùng nhau tiến xa trong lý tưởng tốt đạo, đẹp đời.

Có duyên lành được tiếp cận với chánh pháp, có ân phúc được sự dìu dắt đầy từ bi và trí tuệ của Thầy cố vấn giáo hạnh, Giới Trẻ Mây Từ xin nguyện xử dụng năng lượng trẻ trung và lành thiện của mình để đem Phật Pháp đến với từng thành viên trong nhóm, đến với những người thân yêu ở gần bên, đến với đạo hữu ở phương xa chưa có duyên gặp gỡ.

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con trên con đường tu học và phục vụ đạo pháp.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Giới Trẻ Mây Từ – Compassionate Clouds Association