Mẩu Truyện Phật Giáo

KHÔNG ĐẾN, KHÔNG ĐI

KHÔNG ĐẾN, KHÔNG ĐI

Không đi đâu, cũng không cần đến.
Không trước cũng không sau.
Cầm tay nhau, đứng bên nhau.
Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi.
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau hoài mai sau.

NO COMING NO GOING

No coming, no going

No after, no before

I hold you close to me

I release you to be so free

Because I am in you and you are in me

Because I am in you and you are in  

 

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment