Mẩu Truyện Phật Giáo

Không Buông Lung

Trong chiều sâu của sự tu học, hành giả cần sự bền bỉ vô cùng so với nhiều việc khác.  Kỳ thực, tâm thức con người đã quen chìm nổi trong con đường sinh tử, lực lôi kéo của phiền não mạnh như một anh lực sĩ đẩy chúng ta về hướng ngũ lạc lục trần, nhưng lực đẩy về sự tu tập thì yếu như em bé mới sinh. Do vậy, ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào ba chữ “Không Buông Lung” mới mong đẩy con thuyền đời sống mình không trôi vào dòng sinh tử.

Chưa nói đến chuyện công phu thiền tập, chỉ nói đến thói quen niệm A Di Đà Phật trong tâm thức. Nếu dừng niệm Phật thì niệm chúng sinh khởi lên; và niệm phiền não, lo âu, ưu tư, bất an cuồn cuộn nổi lên như sóng biển. Thế nên, khi niệm A Di Đà Phật bằng miệng theo quán tính, tâm thức không chú ý, không tác ý vào tiếng niệm thì niệm chúng sinh có thể chen vào.  Rõ ràng tu như chèo con thuyền đi ngược nước, ngừng chèo là bị trôi tuột xuống.

Thích Phước Tịnh

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment