Mẩu Truyện Phật Giáo

I AM HOME – TỨ ĐẠI

I AM HOME – TỨ ĐẠI

Awakened spirit of the Earth, I feel you growing me.

I am home, I am home

Awakened spirit of the Rain, I feel you flowing me.
I am home, I am home

Awakened spirit of the Wind, I feel you blow through me.
I am home, I am home

Awakened spirit of the Sun, I feel you burn in me
I am home, I am home

 

Từ xa xưa Đất vẫn là ta, Ta nghe hồn Đất bao la

Người là Đất, Đất là người

Từ xa xưa Nước vẫn là ta, Ta nghe hồn Nước bao la

Người là Nước, Nước là người

Từ xa xưa Gió vẫn là ta, Ta nghe hồn Gió bao la

Người là Gió, Gió là người

Từ xa xưa, ánh Mặt Trời soi, Nghe Mặt Trời cháy trong ta

Người là nắng ấm Mặt Trời

(Kết): WE ARE HOME, WE ARE HOME (3)

English lyrics: Lang Mai / Vietnamese lyrics: Gioi Tre May Tu

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment