Mẩu Truyện Phật Giáo

I AM FREE

I Am Free

 

I am a cloud, I am the blue sky
I am a bird spreading out its wings
I am a flower, I am the sunshine
I am the earth receiving a seed

 

and I am free when my heart is open
Yes I am free when my mind is clear
oh dear brother, oh dear sister
let’s walk together, mindfully

 

and I am free when my heart is open
Yes I am free when my mind is clear
oh dear brother, oh dear sister
let’s walk together, mindfully

 

Người là mây bay xanh màu trời ánh biếc

Cất cánh chim ngang trời bay vút xa ngàn khơi

Người là cành hoa thơm ánh mặt trời ấm áp

Trái đất sẽ ươm mầm cho những chồi xanh

Người là tự do tim phơi phới với cuộc đời

Tâm thấy an vui không ân oán với người

Này anh chị em ơi tay nắm tay cùng mời

Chân bước cho nhẹ nhàng bước thảnh thơi

Người là tự do tim phơi phới với cuộc đời

Tâm thấy an vui không ân oán với người

Này anh chị em ơi tay nắm tay cùng mời

Chân bước cho nhẹ nhàng bước thảnh thơi

 

English lyrics: Lang Mai / Vietnamese lyrics: Gioi Tre May Tu

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment