Mẩu Truyện Phật Giáo

HOÀNG ĐẾ VÀ ĂN MÀY

HOÀNG ĐẾ VÀ ĂN MÀY

ĐK: Ta không cho những gì lòng ta mong cầu

Ta không cho những gì lòng còn khát khao

Một người ăn mày ái tình

Đi đến thế nhân cố xin tình thân

Một người ăn mày hạnh phúc

Nơi sang nơi giầu mà chẳng thấy đâu

ĐK: Ta không cho những gì lòng ta mong cầu

Ta không cho những gì lòng còn khát khao

Rồi người không còn si tình

Bố thí nhân gian với tâm từ bi

Rồi người không cần danh tướng

Nhìn ra vô thường người thành đế vương

ĐK: Ta không cho những gì lòng ta mong cầu

Ta không cho những gì lòng còn khát khao

Hoàng đế cần chi sang giầu

Hoàng đế nhờ tâm vô cầu

 

 

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment