Mẩu Truyện Phật Giáo

Con Đường Thiền Định

Tu là sự tiến bộ của đời sống tâm thức một cách tự nhiên. Một đời sống đúng là phải dâng lên theo từng định mức, bắt đầu từ nhu yếu vật chất ăn ở, bước lên đến đời sống thưởng lãm nghệ thuật, cao hơn nữa đi vào đời sống tâm linh.

Con đường thiền định là con đường tự nhiên của đời sống một con người phát triển. Giấc ngủ cũng là trạng thái nghỉ ngơi, thiền định một cách tự nhiên. Thế nên, sau một ngày lao xao bất an, làm việc đầu bù tóc rối, nhu cầu cần một giấc ngủ sâu để lấy lại sự cân bằng thân tâm cho ngày mai là điều tất nhiên phải đến.

Con đường thiền định là món quà Đức Thế Tôn đã trao tặng cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta cân bằng thân tâm, đẩy lùi tật bệnh, tạo dựng hạnh phúc. Đến tuổi già người ta càng phải thanh thản thả ái chấp xuống để ra đi nhẹ nhàng, đây là con đường mà người trí nào cũng biết chuẩn bị cho mình cả.

Thích Phước Tịnh

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment