Mẩu Truyện Phật Giáo

| Thư Viện Pháp

forHTTPT_ketmottranghoa_boidapniemtin_01_nhungmonbaucuaban

NHỮNG MÓN BÁU CỦA BẠN

Tâm đủ “tín, giới, tàm” Được Hiền giả ngợi khen Bậc đạo nhân giảng thuyết Đây là đường sinh Thiên. Thích Phước Tịnh dịch Tín, giới, tàm mang hàm nghĩa có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, biết thực hành giữ giới, và có lòng tự trọng nhất định. Đây là ba đức tính […]

More...
15541906_355343574832628_201430934382533253_n (1)

Xây Dựng Niềm Tin Tam Bảo

XÂY DỰNG NIỀM TIN TAM BẢO. 1. Thế nào là xây dựng niềm tin? 2. Tam bảo là gì ? 3. Làm thế nào để khởi phát niềm tin đúng với chánh pháp? 4. Những lợi ích mang đến cho người khởi được niềm tin tam bảo là gì ? 5. Hãy nhận diện xem […]

More...