Mẩu Truyện Phật Giáo

| Nursing Home – Thông Tin và Hình Ảnh

gtmt1

Giới Trẻ Mây Từ đem niềm vui tiếng cười đến viện dưỡng lão Mission Palms

Ngày Thứ Bảy 10/10/2015 là ngày vui đó tại Mission Palms. Một số người thân của các bác, đã từng nghe một số bác nói lại rằng cũng có nhiều nhóm thiện nguyện đến đây giúp vui, ca hát, nhưng các bác vẫn nhớ nhóm Giới Trẻ Mây Từ (GTMT) nhất. Sự khác biệt có […]

More...