Mẩu Truyện Phật Giáo

| Nhạc Thiền

14333669_301830546850598_4863335466328237811_n

KHÔNG ĐẾN, KHÔNG ĐI

KHÔNG ĐẾN, KHÔNG ĐI Không đi đâu, cũng không cần đến. Không trước cũng không sau. Cầm tay nhau, đứng bên nhau. Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi. Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau hoài mai sau. NO COMING NO GOING […]

More...
13880382_279915949042058_2645038515890724822_n

I AM HOME – TỨ ĐẠI

I AM HOME – TỨ ĐẠI Awakened spirit of the Earth, I feel you growing me. I am home, I am home Awakened spirit of the Rain, I feel you flowing me. I am home, I am home Awakened spirit of the Wind, I feel you blow through me. I am home, I am home […]

More...
13882571_286021825098137_3066964464591139084_n

I AM FREE

I Am Free   I am a cloud, I am the blue sky I am a bird spreading out its wings I am a flower, I am the sunshine I am the earth receiving a seed   and I am free when my heart is open Yes I am free when my mind is clear […]

More...
hqdefault (8)

Kinh Người Biết Sống Một Mình – Làng Mai

Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Hãy quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thức giả an trú Vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ […]

More...
hqdefault (5)

Kệ Sám Hối – Làng Mai

Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê, hờn giận và ngu si nay con cuối đầu xin sám hối. Một lòng xin cầu Bụt chứng tri Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm Nguyện không lập lại lỗi lầm […]

More...
hqdefault (4)

Kinh Mười nguyện Phổ Hiền – Làng Mai

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Bụt Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền Giúp con có mặt khắp mọi nơi Nơi đâu có Bụt là có con Bụt là vô lượng, con vô […]

More...
hqdefault (1)

Niệm Sức Mạnh Quan Âm – Làng Mai

“Thế Tôn muôn vẻ đẹp Con xin hỏi lại Người Bồ Tát kia vì sao Tên là Quan Thế Âm?” Bậc diệu tướng từ tôn Trả lời Vô Tận Ý: “Vì hạnh nguyện Quan Âm Đáp ứng được muôn nơi. “Lời thề rộng như biển Vô lượng kiếp qua rồi Đã theo ngàn muôn Bụt […]

More...