Mẩu Truyện Phật Giáo

| Nghi Thức Tụng Giới

hqdefault (18)

Nghi Thức Tụng Giới

1. Thiền Hành – 30 phút, sau khi được hướng dẫn 2. Thiền Tọa – 12 phút, sau khi được hướng dẫn 3. Dâng Hương Đại chúng đứng chắp tay trước bàn thờ. Vị chủ lễ nâng hương lên và xướng kệ Dâng Hương sau ba tiếng chuông bắt đầu, trong khi mọi người quán […]

More...