Mẩu Truyện Phật Giáo

| Mẩu Truyện Phật Giáo

Cành Mai Cuối Năm

Tính theo nguyệt lịch hôm nay là 28 tháng Chạp. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết ở Việt nam.  Những ngày này ở Châu Á  là những ngày cuối năm. Có một mốc lịch sử quan trọng đáng nhớ về năm Ất Dậu đối với lịch sử Việt Nam. Vào Tháng 3 năm 1945, […]

More...

Mặc Tình Trôi

Có một câu chuyện kể về một cụ già đến đảnh lễ Hòa Thượng Triệu Châu.  Bà thưa: “Xin Hòa Thượng dạy cho con một pháp môn tu.”  Tăng chúng mỉm cười, nghĩ rằng pháp tu chỉ dành cho người thâm hiểu Phật pháp, cụ già nhà quê này làm sao có thể tu được.  […]

More...

Chiếc Lá Phong

Ngày xưa, mỗi lần lẩm nhẩm câu thơ: “Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san” trong Truyện Kiều là lòng tôi có chút gì se sắt, hiu quạnh. Tôi không hiểu tại sao, cũng không hình dung được rừng phong nơi biên giới khi trời vào thu con nai vàng ngơ ngác dẫm trên […]

More...