Mẩu Truyện Phật Giáo

CÁO TẬT THỊ CHÚNG

CÁO TẬT THỊ CHÚNG

 

Xuân đi trăm hoa rụng

Xuân đến trăm hoa nở

Trước mắt việc đi mãi

Trên đầu, già đến rồi

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua – sân trước – một cành mai

 

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment