Mẩu Truyện Phật Giáo

Trang Chủ

Giới Trẻ Mây Từ là một nhóm Phật tử trẻ hiếu học ham tu, muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng pháp.  Có duyên lành được tiếp cận với chánh pháp, có ân phúc được sự dìu dắt đầy từ bi và trí tuệ của Thầy cố vấn giáo hạnh, Giới Trẻ Mây Từ xin nguyện xử dụng năng lượng trẻ trung và lành thiện của mình để đem Phật Pháp đến với từng thành viên trong nhóm, đến với những người thân yêu ở gần bên, đến với đạo hữu ở phương xa chưa có duyên gặp gỡ.